DOCUMENTACIÓ
NORMES DE PRESENTACIÓ

MARGES
Fulls quadres: deixar 4 quadres a dalt, a baix i a l’esquerra. Respecteu el marge dret
Fulls blancs: utilitzar pauta.
TÍTOLS: en colors o blau subratllat.
INTERLINEATS
Entre títol i text: 2 quadres.
Entre línies: 1 quadre.
Entre exercicis: 2 quadres.
DATA: La data que apareix a la llibreta abans dels exercicis,  és la data d’entrega dels exercicis.
Abans de l’enunciat ha d’aparèixer la PÀGINA i el NÚMERO DE L’EXERCICI.
S’ha d’escriure en BOLÍGRAF BLAU i corregiu en BOLÍGRAF VERMELL.
AL LLIBRE solament s’escriu i se subratlla en llapis.
QUADERNS: s’ escriu  en llapis i es corregeix en vermell.
APROFITEU tot el full, respectant les normes de presentación.
FALTA DE DEURES: es copiaran els exercicis que no s’han fet dues vegades, a la llibreta en bolígraf vermell.
Cada 15 dies es REVISARAN LES LLIBRETES i es valoraran.